Kesulitan datang bersama kemudahan. Tak mungkin hatiku dipedihkan tanpa pembahagiaanku.

Kesulitan adalah syarat untuk mencapai kemudahan. Bersabarlah dalam kejujuran dan kerja keras Anda.

Follow instagram@katamutiara